Aanwezig : Konings Filip , Vanherle Roland en Lizette , Vandebroek Jos , Collings Raymond ,

                    Hardy Ghislain , Stinckens Martin , Schaelenbergh Theo.  

Verontschuldigd : Schoenmaekers Veerle , Gabriƫls Jan en Koen , Hellofs Theo.

Agendapunten :

1.Verslag vorige vergadering werd goedgekeurd.

2.Tellingen voorbije maanden.

   Tot op heden werden er 1237 vlinders geteld .

   In totaal gaat het hier over 18 verschillende soorten.

3.Verslag bezoek aan Lanaye. ( zie verslag website)

4.Verslag bezoek aan de passiflorahoeve te Harskamp. (zie verslag website)

5.Verslag bezoek aan Barvaux.(zie verslag op website)

6.Attesten Dienst van de Scheepvaart.

    Filip zal een mail sturen om te horen hoe we deze attesten in ons bezit krijgen.

    De som van 85 euro werd door hem gestort.

7.Bermtellingen.

   Jan GabriĆ«ls zou een mail sturen naar iedereen om te weten wanneer hij kan monitoren.

   Degenen die dan kunnen meegaan dienen contact op te nemen met hem.

   Het gaat over de proefbermen die door ons vastgelegd worden.

8.Maaibeheer bermen.

   Er zal op onze proefbermen gefaseerd gemaaid worden.

   Een veiligheidszone langs de weg en vervolgens stroken van 50 meter wel en dan weer 50 meter niet.

   Filip zal met de maaifirma een plan uitwerken om met de GPS op de maaimachine te werken.

9.Op 11/8 om 14 u is er de wandeling voor de bevolking.

    Deze gaat door op de Lieteberg.

    Deelname kost 1 euro per persoon. Martin zal de wandeling gidsen.

10.De infoavond op 16/11 moet voorbereid worden.

      Thema zal zijn vlindervriendelijke tuinen voor vlinders en bijen.

      Martin zal contact opnemen met Coppin Michael.

      We zullen een spreker uitnodigen om deze avond in te vullen.

11.Datum volgende vergadering : 20 september om 19.30 u.