Op zaterdag 9/6 vertrokken we met 11 personen op studiereis naar Barvaux , ook wel Barvaux-sur-Ourthe

genoemd.

Dit stadje ligt in de provincie Luxemburg. In 1977 werd een fusie aangegaan met Durbuy , het kleinste dorpje in de 

Ardennen met een 400 - tal inwoners.

Ter plaatse werden we ontvangen door 2 vertegenwoordigers van het Life-project " Pays Mosan ".

Als doelstelling hebben ze het herstel van een mozaïk van bedreigde biotopen en soorten binnen het bekken

van de Maas en haar zijrivieren tussen de Ardennen en Maastricht.

Wallonië , Vlaanderen en Nederland hebben ervoor gekozen hun krachten te bundelen in dit internationaal

Life-project.

De gebieden in Barvaux zijn vooral kalkminnend of mineralenrijk grasland op rotsbodem.

Dit is wel een zeer geschikte plaats voor onze vlinderpopulatie.

In totaal werden door ons 3 gebieden bezocht in de directe omgeving.

Volgende soorten werden er waargenomen :

Dagvlinders: 23 soorten Nachtvlinders Flora
Braamparelmoervlinder St Jacobsvlinder Bosorchis
Woudparelmoervlinder  Glasvleugelpijlstaart grote keverorchis
Purperstreepparelmoervlinder   welriekende nachtorchis
Zilveren maan Vogels (alleen de bijzondere soorten) gevlekte orchis
Tweekleurig hooibeestje Raaf breedbladige wespenorchis
Bruin zandoogje Grauwe klauwier alpen-andoorn
bont zandoogje Overige bosandoorn
Groot dikkopje Sabelsprinkhaan kruisbladwalstro
kalkgraslanddikkopje Schuimcicade glad walstro
Geelsprietdikkopje Waterjuffer blassilene
Icarusblauwtje Beekjuffer blauw knoopje
Dwergblauwtje Oeverlibel verfbrem
Boomblauwtje Muurhagedis gele morgenster
klaverblauwtje ? wijngaardslak wilde akelei
kleine vos rups van konginnepage zonneroosje
gehakkelde aurelia Schuimcicade paardenbloemstreepzaad
klein koolwitje Waterjuffer beemdkroon
groot koolwitje Beekjuffer slangekruid
groot geaderd witje Oeverlibel herfststijlloos
oranjetipje Muurhagedis kleine pimpernel
citroenvlinder   kleine ratelaar
grote weerschijnvlinder   gewone brunel
kleine ijsvogelvlinder   betonie
    kale jonker
    bittere scheefbloem !!!! (heel zeldzaam)
    wilde reseda
    stinkend nieskruid
    liggende vleugeltjesbloem
    engbloem
    bitterzoet
    wondklaver
    grote centaurie

 

 

 

Rond 16 u dronken we nog gezamelijk een lekker pintje bier en bespraken we nog even de resultaten van

deze prachtige dag om rond 18 u te arriveren in Bilzen.

Speciale dank gaat naar onze 2 gidsen Thierry Ory en Fréderique De Grave voor hun deskundige uitleg.

Ook willen we Schotmans Elfriede bedanken die ons in contact bracht met deze mensen.

Zie foto's van deze uitstap.