Verslag vlindervergadering van 8 december 2016.

Aanwezig :  Konings Filip , Vanherle Roland en Lizette , Caubergh Fons , Gabriels Jan ,

                    Hellofs Theo , Vandebroek Jos , Stinckens Martin , Hardy Ghislain , Schaelenbergh Theo.

Verontschuldigd : Coppin Michael.

Agendapunten :

1.Korte bedanking voor Fons voor al de jaren dat hij zich ingespannen heeft om de

   vlinderwerkgroep vanuit de Stad Bilzen te ondersteunen. Ook Fons bedankte de groep

   voor de goede samenwerking en vooral voor al dit vrijwilligerswerk.

   Als passend geschenk werd dan ook een vlindernetje , loupepotje en een vlinderboek aan

   hem overhandigd.

   Als Voorzitter van de vlinderwerkgroep zal Schoenmaekers Veerle zijn taak als Voorzitter

   overnemen.

   Fons zelf werd door de groep als erevoorzitter aangeduid.

2.Verslag vorige vergadering werd goedgekeurd.

3.Overzicht tellingen 2016.

   Men kan deze bekijken op onze website.

   Opvallend was het slechte voorjaar en de goede zomer. Vooral de dagpauwoog en koolwitjes

   deden het opmerkelijk goed terwijl de blauwtjes fel achteruit gegaan zijn.

   Ook werd de statistiek van de voorbije jaren besproken. Deze kan je terugvinden bij de verslagen

   van 2016.

4.Verslag vergadering op de Kieleberg met de Stad Bilzen en de omliggende bedrijven.

   Filip en Martin gaven een korte uitleg. Het plan bestaat om op langere termijn meer

   groenaanplanting te realiseren rond deze bedrijven. Dit zal nog meer concreet uitgewerkt worden.

5.Actieplan Bilzen.

   Dit is geregeld met de Dienst van de Scheepvaart om langs de Taunusweg een gepast maaibeheer

   uit te voeren. Jan en Filip zullen in het voorjaar 2017 een inventaris opmaken van de planten.

6.Bermbeheer in Bilzen.

     Dit project wordt goed uitgevoerd en opgevolgd. Alle proefbermen werden op een goede manier

     gemaaid.

7.Filip zal in het voorjaar 2017 van alle proefbermen een detail kaart opmaken , zodat we ons beter

   kunnen oriënteren. Ook zullen er regelmatig foto's gemaakt worden om een evaluatie te kunnen

   zien van de veranderingen op langere termijn.

8.Problemen "Branderij".

   Door het slechte onderhoud dreigt dit mooie vlindergebied verloren te gaan. Het aantal vlinders en

   soorten is dramatisch afgenomen. Zelfs zeldzame soorten verdwijnen daar stilaan.

   Filip zal met Dries Gorissen een onderhoud aanvragen in het voorjaar om dit probleem aan te pakken.

9.Vergunning om op het jaagpad langs het Albertkanaal te mogen rijden.

   Wie deze vergunning wil bekomen moet zijn volledig adres ,auto merk en nummerplaat opgeven

   en doormailen naar Martin. Hij zal een gezamelijke aanvraag doen bij de Dienst nv De

   Scheepvaart.

10.Activiteit voor de bevolking einde 2017.

     Er is gevraagd om eens na te denken welke activiteit we zullen organiseren.

11.Datum volgende vergadering : donderdag 26/1/2017.