Monitoring bermen.
 
Vanaf dit jaar heeft de stad Bilzen 3 proefbermen waar gefaseerd gemaaid zal worden.
Ieder jaar zal er een inventaris opgemaakt worden van planten en vlinders
om de verdere ontwikkeling van deze bermen te volgen.
Je kan de lijst volgen per jaar.